Search
  • Gila Shemie-Zakay

מהשראה לקונספט עיצובי

חלל ריק, מערכות בניין, קירות חשופים ולקוח אחד המצפה בכיליון עיניים לחלל המעוצב לו קיווה. אז מה מבדיל בין חלל אחד לאחר? מה הופך את האחד ליותר זכיר מהאחר? כשאנו ניצבים בפני חלל חדש זו בדיוק השאלה המעסיקה אותנו. את הפוקוס תמיד נשים על הסיפור, מאחורי כל חלל מוצלח עומד סיפור. החלל לא יכול להיות מנותק מהעלילה, מדובר ביחידה אחת המגדירה עבורנו את חלוקת החלל והטון העיצובי. הסיפור הוא הבסיס לתהליך ההשראה ויסודות הקונספט העיצובי המתהווה. ניקח לדוגמא חברה עבורה נדרשנו לתכנן משרד. החברה המדוברת עוסקת בתחום התכנון והבנייה, זה הסיפור המלווה אותה. על כן לוח ההשראה נבנה סביב סיפור זה ועיקר הפוקוס היה להביא לידי ביטוי את ליבת העסק, אך באופן מעודן ומרומז. 

בבניית לוח ההשראה ראינו לנגד עינינו חומרים מעולמות הבינוי, חומרים גולמיים לצד חומרים מלוטשים שעברו עיבוד – כיאה לתהליך בינוי. כאשר המשכנו להעמיק ולעבות את לוח ההשראה, הוחלט להוסיף ללוח את מוטיב ה”קו”. מהות עיסוקו של הלקוח הינו התהליך התכנוני,המתחיל בשרטוט קו פשוט ועל כן מדובר במוטיב חוזר בלוח ההשראה ובקונספט העיצובי שנבנה. 

לוח השראה

אז הסיפור ולוח ההשראה בנוי, כעת נותר להדק ולצקת אותו לתוך הדמיות הממחישות ללקוח את הקונספט העיצובי. לבקשת הלקוח, יצרנו חלל עבודה פתוח עם מוטיבים הלקוחים מלוח ההשראה. קונסטרוקציית העץ והבטון הינם מוטיב מרכזי בעיצוב בתקרה, בריצוף, במחיצות המשרדים ובגופי התאורה. עמדת המזכירה, לדוגמא, הינה ה- Show של המשרד, פני המשרד. העמדה עצמה בנויה בשיטת טפסנות בטון עם מעטפת של קונסטרוקציית עץ. חזית העמדה חושפת בפנינו את מוטיב ה”קו” המדובר, הבא לידי ביטוי ב- Pattern של מוטות עץ המחוברים בקו זה לזה. מוטיב זה חוזר על עצמו גם בחדרי הישיבות וגם בקפיטריה בווריאציית מידוף. מעל עמדת המזכירה מנצח גוף תאורה גדול ומרכזי מברזל, המזכיר כלונסאות. הכל על טהרת הקונסטרוקציה!

כך ניתן לעבור על כל חלל וחלל במשרד המדובר ולהיווכח שהכל נבנה סביב לוח ההשראה ועל טהרת התכנון והקונסטרוקציה, בהתאם לתחום עיסוקו של הלקוח. לסיכום, אנו עדים לכך שקיימת חשיבות עליונה לסיפור של כל לקוח ולקוח. הסיפור הוא זה המאפשר התייחסות עיצובית מדויקת ותוצאה התפורה למידות הלקוח. ניפגש בסיפור הבא…

25 views

© All rights reserved | GILA SHEMIE ZAKAY LTD.

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon