Search
  • Gila Shemie-Zakay

פרויקט עיצוב משרדי ביטחון אל-על

כשאנחנו חושבים על המשרדים של ביטחון אל-על הצבע הראשון שעולה לנו לראש הוא כחול. הקונפסט הכללי של עיצוב חלל זה, היה ליצור סביבה מרגיעה שתסייע בהעברת תכני הלימוד ותוכניות האימון באופן אפקטיבי ויעיל. יצירה של סביבת עבודה שהיא מקצועית ואמינה, מועילה גם למדריכים וגם לחניכים שעוברים את הכשרותיהם בחלל זה. בנוסף, היה לנו רצון ליצור תחושה של קידום ושל קבלת פרס בקרב הנחנכים. היות ומשך השהות שלהם היא קצרה ומוגבלת, רצינו שתהיה בלתי נשכחת, ועשינו זאת באמצעות יצירה של פלטת צבעים עזה אך מוקפדת, ובחירה של חומרים ייחודיים. השימוש בכחול ולבן כצבעים העיקריים, יצר סינכרון מושלם עם הצבעים אשר מזוהים עם חברת אל-על. הרצפה, התקרה, והקירות כולם כוסו בצבעי הפלטה המאוד ספציפית הזו. החלל מחולק לשתי קומות, אשר כל אחת מהן נותנת פרשנות אחרת לשימוש בצבעי הפלטה. בקומה הראשונה אשר נהנתה מתקרה גבוהה, הרצפה נצבעה לבן ואילו התקרה ושאר האלמנטים המחברים אליה נצבעו בכחול. בקומה השניה הצבעים הוחלפו (רצפה בכחול וכל שאר האלמנטים בלבן). האלמנט היחידי שבאופן מכוון מנוגד לקונספט הכולל של החלל, היא הספרייה אשר ממוקמת בקומה השנייה, ומקיימת סגנון אינידיבידואלי משל עצמה.  השימוש בדיקטים מעץ, ומתכות אשר התפרסו במרחב, יוצרות חלל בעל אוריינציה ללמידה רוגע תוך הנכחה של סגנון העיצוב התעשייתי.




13 views

© All rights reserved | GILA SHEMIE ZAKAY LTD.

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon