Search
  • Gila Shemie-Zakay

Home is where the office is // משרדים

פרויקט עיצוב פנים למשרדים מרגש אותנו כל פעם מחדש. כשחושבים על מהות משרד, אנו מגלים שהמשרד הפונקציונאלי הגנרי, עבר אבולוציה משמעותית במרוצת השנים. לא עוד משרדים קונבנציונאליים העונים על צרכים טכניים, תפעוליים וכלכליים בלבד. אנו חיים בעידן אינטנסיבי, טכנולוגי, גלובלי, נגיש, מוקפים כל העת באינפורמציה, צורכים מעכשיו לעכשיו ומצפים שהכל יהיה נגיש וזמין עבורנו בכל עת. הגישה היא להספיק הכל וכמה שיותר. העולם הדיגיטלי זוקף ראשו בגאווה, בעוד שהעולם הפנימי שלנו הולך ונובל. המשמעות לצערנו, היא מצוקת זמן ובדידות, אנו כמהים למגע אנושי וביתי. לא בכדי גבולות המשרד הולכים ומטשטשים, העידן החדש מאלץ אותנו להתייחס למשרד כאל בית שני, מקום בו נרגיש שאנו לא מפסידים כלום ובאותה עת יספק את אותה תחושת ביתיות וחמימות שאבדה בדרך. מודל העבודה החדש, שם לנגד עיניו את העובד כישות חברתית, דינמית, החותרת להתפתחות מקצועית וחברתית כאחד. המשמעות היא, חללים החורגים מגבולות הפונקציה הבסיסית של משרד, חללים המייצרים תנועה, אינטראקציה, אינטימיות, יצירתיות ועוד.

מדובר במגמה מהותית וקריטית המלווה אותנו מעצבי הפנים בתהליך התכנוני. בעיצוב משרדים אנחנו קודם כל מייצרים חלל לאנשים שחיים בו ורק אח“כ משרד.הדגש הוא על סביבה פתוחה, מזמינה, משתפת, יצירתית, ביתית, הרמונית ומקצועית כאחד. הרווח הוא של כולם– העובד המביא עימו תחושת סיפוק, מוטיבציה ואחריות והארגון המקבל מודל עבודה שיתופי, חברתי ומקצועי. וכמובן אנחנו, מעצבי הפנים שזוכים לראות את משמעות החלל שיצרנו, סביבה מאפשרת שאנשים חיים בה. 

ההבנה של מודל העבודה החדש מייצרת חשיבה מוכוונת לקוח, חשיבה אישית, יצירתית ופונקציונאלית כאחד והסינרגיה בין כל אלו, מהותית מבחינתנו להצלחת פרויקט עיצוב משרדים.


1 view

© All rights reserved | GILA SHEMIE ZAKAY LTD.

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon